تبلیغات
Mr.Clever - اولین کلاس، بعد از 5 ماه. خوب بود! شاید !
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

یکشنبه 9 مهر 1391
منبع مطلب : خودم

بعد از تقریبا 5 ماه خانه نشینی، دوباره پایم به کلاس درس باز شد. البته این یکی به اختیار خودم برای صرف وقت تا بهمن ماه است. شاید بعد از بهمن هم ادامه دادم. دوستان پرسیدند "کلاس چه می روی؟" گفتم" فرانسه". جالب است. دیدن آدم هایی که همچون من به احتیاج به زبان دوم فکر می کنند. شاید هم پولشان زیاد آمده و نمی دانند چه طور خرج کنند. امان از این مرفهین بی درد!
خوب بود!شاید! کلاس در حوالی میدان ِ به اصطلاح فرهنگی پایتخت برگزار می شود. امروز باز از آن میدان گذاشتم. نمی دانم این چه داستانی است.  
حرف هایم تکراری می شود ، اگر بگویم! پس فراموشش کنیم!

به مناسبت اولین باران پاییزی در پایتخت(با کمی تاخیر)،


چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست 

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد

با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت

دوست را، زیر باران باید دید

عشق را زیر باران باید جست...


 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa