تبلیغات
اخیرا داشتم دنبال مسابقه ی عکاسی در سایت ها می گشتم که به شرکت معروف National Geographic برخوردم.
مسابقه ی عکسی با عنوان 2012 National Geographic Traveler Photo Contest . نگاهی به قوانین شرکت در مسایقه انداختم. نکته ای حائز اهمیت نظرم را جلب کرد. همان طور که در تصویر زیر می بینید،قسمت مهم را مشخص کرده ام"در ابتدا نوشته است"
Contest is open only to individuals who have reached the age of majority in their jurisdiction of the residence at the time of entry and who do NOT reside in NewJersey,Vermont,Cuba,Iran,North Korea,the province of Quebec, Sudan or Syria. 

ترجمه به فارسی"
شرکت در مسابقه آزاد است برای افرادی که به سن قانونی در حوزه ی قضایی محل زندگی خود رسیده باشند وساکن نیو جرسی، ورمنت، کوبا، ایران ، کره شمالی ، ایالت کبک ، سودان ، سوریه نباشند.

جالب اینجاست که در آخر متن هم با حروف بزرگ دو مرتبه این مساله تاکید شده است!
در دنیای جالبی زندگی می کنیم!!منبع و ترجمه : خودم
صفحه ی حاوی این قوانین در سایت national geo :