تبلیغات
منبع مطلب: خودم

دوستان عزیز، سو تفاهم نشود! 
بنده برای تمام دوستانی که از مهر به مدرسه و دانشگاه می روند آرزوی موفقیتی بس متفاوت در جهت + محور زندگی را دارم!

1 مهر 79 . ذوق مدرسه . ذوق درس. به راستی چه کسی تصور می کرد همه چیز اینقدر زود تمام شود؟ فکرش را هم نمی کردم.
1 مهر 80 . تازه آغاز روزهای خوش دوران دراماتیک تحصیل است. همه بلا استثنا خوشحال. با افتخار می گویم که دیگر کلاس اولی نیستم. من بزرگ شده ام.
1 مهر 81 . یادم نمی رود ، تازه از کلاس سوم شروع ِ دست گرفتن خودکارمان بود. قبلش همه را با مداد می نوشتیم!
1 مهر 82 . کلاس چهارم داستانی متفاوت با بقیه کلاس ها بود. ناگهانی معلمش سخت گیر شد. ما هم به اصطلاح خودمان، عادت نداشتیم.
1 مهر 83 . به غیر از 2 امتحان ورودی به مدرسه داهنمایی خاطره ی دیگری در انتهای ذهنم نیست.
1 مهر 84 . ورود به مقطع جدید. باز هم خوشحالی . خوشحالیش فرق داشت. دیگر یک معلم برای همه ی درس ها نبود. هر درس، یک معلم داشت.
1 مهر 85 . یادم نمی رود، همه ی دوستان می گفتند دایی فلانی معلم علوم ماست، بنده خدا درسش هم خوب بود و نمراتش هم به همین ترتیب ولی باز خودمان، داستان درست کرده بودیم که معلم ، آشنای فلانی است. پارتی بازی می کند!
1 مهر 86 . داستان امتحان ورودی دبیرستان و جو گیری بیش از حد ما! آخرش جالب بود! آخرش قشنگ بود در واقع!
1 مهر 87 . ورود به دبیرستان. البته اسما تیزهوشان قبول شدیم. دقت کنید، فقط اسمش تیزهوشان بود! فقط اسمش! هیچ چیز دیگر نداشت. اصلا هیچ شباهتی به مدرسه نداشت. 
1 مهر 88 . اولش که جالب نبود، ببینیم دومش چه طور است! (دومش هم جالب نبود! ) 
1 مهر 89 . آغاز تحول من! آغاز راه نگرش متفاوت به تونل تاریک زندگی. فانوسی به دستم دادند. فانوسش مرغوب نبود. زود خاموش می شد. تصمیم گرفتم چراغ قوه بردارم. با باتری اضافه! باز هم این تونل تاریک است! 
1 مهر 90 . می گویند، سیستم همین است. حالا می خواهید ،بفرما! نمی خواهید ، به سلامت! سیستم گزینش دانشجو را می گویم. می گفتند ، از ازل همین بوده! این است انتخاب دانشجو در کشور جهان سوم.

1 مهر 91 . تمام شد! 12 سال گذشت! تنها خاطراتی تار از اول مهرها در ذهن دارم. چه شد؟ این همه به قول دوستان"بگیر و ببند" . آخرش چه؟! همه ی دنیای تحصیل در مدرسه همین بود؟ این بود 18 سال زندگی؟ این بود دنیایی که مردم برایش سر و دست می شکنند؟! 
حال بعد از 12 سال ، ماه مهر برایم بویی ندارد. از دسته گل های پایتخت جهان سوم است. می گویند ترم شما دانشجویان عزیز از بهمن ماه آغاز می شود. ما هم می گوییم"چشم" ! همین است دیگر! چه کنیم؟!
به قول مرحوم امین پور" چقدر زود دیر می شود... "