تبلیغات
Mr.Clever - آینده؟ عجب داستانی است!
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

آینده؟ عجب داستانی است!
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1391
[دیدگاه‌ها] ()
منبع مطلب: خودم

عوض نمی شویم!ما آدم ها! تغییر نمی کنیم! همین هست که هستیم!! چه کسی انکارش می کند؟! هر کس انکار کند، نمی شناسد دنیای ما آدم ها را! دلدادگی و دل زدگی! در تقابل هم در تضاد هم، رو به روی هم!
بچه بودم! پرسیدند" چه کاره می شوی؟" گفتم" فضاورد"
نوجوان بودم! پرسیدند"چه شغلی دوست داری؟" گفتم" نویسندگی"
دبیرستان تازه شروع شد! پرسیدند" آینده در چه شغلی تو را می بینیم؟" گفتم" نمی دانم!"
امروز نمی پرسند، سوال نمی کنند،می گویند" هر چه قسمت باشد" امروز این منم که می پرسم" چه کاره می شوم؟" راست می گویم!بی شک!
و همه غافل هستند از این نکته که مقدمات قسمت با ماست!  به کارش وارد است!خدا را می گویم!!
و همه می دوند به دنبال آن سکه ای که قرن هاست بشر را دوانده. ظاهرش دیگر آنگونه نیست! ولی اگر دقت کنیم می بینیم که سکه همان سکه است!
چه فرق است در بازگشت قصرنشینی در غرب و غارنشینی در شرق؟ مرگ را می گویم!
امید که آن جا سوال تکراری نپرسند! 
ولی باز می پرسند" چه کاره شدی آخر سر؟"
دقت کنیم، این تکراری نیست!


»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa