تبلیغات
Mr.Clever - داستان های یک خطی(بسیار کوتاه)
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

داستان های یک خطی(بسیار کوتاه)
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : شنبه 4 شهریور 1391
[دیدگاه‌ها] ()
گردآوری: خودم

داستان های زیر جزو آن دسته از قصه هایی هستند که در یک خط توصیف می شوند.جالب است!

1.قفل گوشی اش را باز می کند...هیچ چیز...دوباره قفلش می کند...تنهایی
Lusafier

2.یادداشت نوشت.قرص ها را خورد...حالا...
Graine Rogers

3.مرگ دست هایش را باز کرد، با لبخند،"قبوله؟"

Arielle Jones
4.شب تنها در حال رانندگی بودم. دستی روی شانه ام آمد...

Thyer»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa