تبلیغات
Mr.Clever - عنوان ندارم!
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

عنوان ندارم!
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : یکشنبه 16 مهر 1391
[دیدگاه‌ها] ()
منبع مطلب: خودم

مدتی است دستم به قلم نمی رود. نمی دانم داستان چیست!  همان قضیه آن بیت است! خداوند همه را مورد مغفرت قرار دهد! 
آن بیت که یادتان است؟!

منی که نام شراب از کتاب می شستم
زمانه کاتب دکان می فروشم کرد 
»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa