تبلیغات
Mr.Clever - بعد از مدت‌ها "بدون عنوان"
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

بعد از مدت‌ها "بدون عنوان"
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : دوشنبه 22 آبان 1391
[دیدگاه‌ها] ()
پیشانی عفو تو را پر چین نسازد جرم ما
آینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها؟

صائب تبریزی


»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa