تبلیغات
Mr.Clever - بدون عنوان
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

بدون عنوان
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : جمعه 26 آبان 1391
[دیدگاه‌ها] ()
دی، شیخ با چراغ، همی گشت، گرد شهر   
کز دیـو و دد ملولم و انسانـم آرزوسـت 
گفتند، یافت می‌نشود، جسته ایم ما    
گفت، آنچه یافت می‌نشود، آنم آرزوست...
»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa