تبلیغات
Mr.Clever - برای چیزی که نمی‌دانم، این آدم‌های عجیب...
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

برای چیزی که نمی‌دانم، این آدم‌های عجیب...
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : یکشنبه 28 آبان 1391
[دیدگاه‌ها] ()
منبع مطلب: خودم

دوست ندارم مناسبتی بنویسم. اگر چه همیشه سعی کردم تا به اصولی که هیچگاه قابل تغییر نیستند، پایبند باشم و تا آخر عمر هم همین طور! 
همیشه بعضی نقطه نظرهایم نسبت به مسائل اعتقادی باعث مخالفت شدید بسیاری از اطرافیانم شده است.
خداوند همه را مورد بخشش قرار دهد!
"چه شد؟ چرا؟ برای چه؟ " این‌ها را از خود می‌پرسم! چیزی که آدم‌های هم‌دین و هم‌مذهبم را بعد از یک هزاره و 4 صده، این طور به خیابان‌های شهر می‌کشاند، چیست؟ در این چند روز از شمالی‌ترین نقطه پایتخت تا جنوبی‌ترین‌ش را دیدم. همان آدم‌هایی که از دیدنشان احساس بدی داریم، همان آدم‌هایی که صبح خود را با هزار جور کار درست و نادرست، شب می‌کنند، همان آدم‌ها 10 روز عوض ‌می‌شوند. 10 روز کاری را می‌کنند که حداقل من از درکش عاجزم. در تعجبم از تحولات این آدم‌ها! در تعجبم از نیرویی که این اتفاق را باعث می‌شود. در تعجبم از آن بالاسری!! 
راستش آمدم شعر بنویسم، پشیمان شدم!
آمدم تصویری بگذارم، آن را هم پشیمان شدم!

برای این نیروی عجیب!


»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa