تبلیغات
Mr.Clever - مناظره مرگ و زندگی
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

مناظره مرگ و زندگی
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : شنبه 6 خرداد 1391
[دیدگاه‌ها] ()
زندگی: من فرصتی مغتنم برای بودنم

تو اژدهایی مترصد بلعیدن

مرگ: من آغازی به آرامش ابدیم

تو آغازی به آلام دنیوی


زندگی: من خالق یک لحظه شیرین عاشقانه ام

تو جابری که دریغ از این لحظه نداری

مرگ:
 تو تحمیل ناخواسته ی گریبانگیر بشریتی

من منتخب آنها برای رهایی از تو


زندگی: تو فاجعه انفصال عاشق و معشوقی

من فرصت دوباره باهم بودنشان

مرگ:
 تو بار سنگین اجباری برای زجر کشیدن

من جرثومه ای برای گریز از این وادی


زندگی: تو اشک مادر داغدیده ای

من اشک شوق دیدار فرزند مفقود الاثر

مرگ: 
تو تولد کودک نامشروع دو بی خانمانی

من گریزی برای رهایی از این مخمصه


زندگی: من لبخند زیبای یک نو مادرم

تو خلوت تنهایی یک زوج عاشق

مرگ:
 من پایان ناله های یک پیرمرد زمینگیرم

تو اصراری زجرآلود به بودن او


زندگی: من مصور یک بوسه ی شیرین عاشقانه ام

تو قطره اشک یک عاشق در هجران معشوق

مرگ: 
تو چشم نظاره گر شکنجه های یک شکنجه گری

من تیر خلاصی از این عذاب


زندگی: من عفو یک پدر داغدیده ام

تو سنگسار یک زن به جرم عاشق بودن

مرگ:
 من خط بطلان به وجود پس از مرگ معشوقم

تو جزای جرم زندگی بدون او


زندگی: من نگاه نوازشگر یک پریزاده ام

تو خلوت سرد تنهایی

مرگ:
 من فرصت گرم انتقامم

تو انتظار بیهوده یک مادر ناباور


زندگی: من نقطه اوج عروج یک انسانم

تو نزول او به پست ترین جای ممکن !

مرگ:
 ............................... !!!


»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa