تبلیغات
Mr.Clever - کابوس
هو الستار
Mr.Clever, Since May 2011
www.difference.gigfa.com/fa منتقل شده است به Mr.Clever
 

کابوس
نویسنده : Alireza Rahimzadeh تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1391
[دیدگاه‌ها] ()
منبع مطلب: خودم

در خیابان راه می رفتم. غروب بود. از همان غروب های خیابان های شلوغ پایتخت!ناگهان همه چیز سیاه شد. هیچ چیز دیده نمی شد. عبارتی کوچک در سمت چپ بالای صفحه ی سیاه نوشته شد"The End".
انگار قبلا می دانستم که خدا از دنیا با نام "مجموعه " یاد می کند.می دانستم. ناگهان عبارت محو شد. تصاویری تار نمایش داده می شد. عبارتی کوچک در سمت راست پایین تصاویر نوشته شد"لحظات عجیب از مجموعه". چیز هایی که می دیدم باور کردنی نبود. تصویر تار بود ولی قابل تشخیص.تمام لحظات زندگیم نشان داده می شد. از قبل از به دنیا آمدنم تا برزخی که اکنون بعد از 17 سال و 10 ماه  در آن به سر می برم.صدای گریه هم می شنیدم.انگار می دانستند چه شده.می دانستند.واقعا کابوس بود. نمی دانستم که چرا من با 18 سال سن باید این دار فانی را وداع بگویم. در خواب افسوس فرصت های از دست رفته ی زندگیم را می خوردم.افسوس موقعیت های از دست رفته. افسوس آرزوهای بزرگ. شاید مرگ در یک قدمی بود و من خبر نداشتم.

تعداد کابوس های شبانه ام زیاد شده!نمی دانم علتش چیست! شاید چون در برزخ به سر می برم!


می برم منزل به منزل چوب دار خویش را
تا کجا پایان دهم آغاز کار خویش را»
 

 

 
:::Talentman:::
اگر قرار است همه چیزمان را از دست بدهیم ،قبلش جهنمی به پا می کنیم

.:Captain Mifune-Matrix Revolutions:.

آدرس جدید www.difference.gigfa.com/fa